top of page

Experiment

Na uiteindelijk de keuze te hebben gemaakt voor de methode, ben ik in samenwerking met een student van de HKU een experiment gestart met twee sociale groepen. Om een experiment te kunnen doen heb ik lang geworsteld met de doelgroep, door de onderzoeksvraag te herformuleren en interculturele dialoog te vervangen voor het delen van perspectieven tussen verschillende sociale groepen werd het makkelijker twee groepen te vinden die bereid waren het experiment met ons aan te gaan. Het experiment was voor mij en de deelnemers een zeer positieve ervaring. Echter heb ik moeten concluderen dat een observatie bij een VTS-sessie voor betere resultaten zou zorgen. Vervolgonderzoek is daarom noodzakelijk. 

bottom of page