top of page

Onderzoek

Hoe kan het kijken naar kunst bijdragen aan het delen van verschillende perspectieven?

Chiharu Shiota | Between the lines | Foto: Joep Jacobs

Het werk Between the lines van Chiharu Shiota toont de complexiteit van de wereld. Het is een metafoor voor onze wereld; wij bevinden ons op verschillende plekken, maar toch zijn we allemaal op een of andere manier verbonden door die rode draadjes. Soms loopt het vast en ontstaat er een kluwen, dan kan het mis gaan. Een draadje kan losraken, maar je kunt altijd weer draadjes aan elkaar knopen, zodat er nieuwe verbindingen ontstaan. De maatschappij is een complex geheel, waar verschillende grote en kleine groepen onderdeel van uitmaken. Die pluriformiteit maakt kunst gelaagd en staat nooit op zichzelf. Het is van belang te weten wat de context is waaruit een werk is ontstaan. Het leren contextualiseren maakt kunsteducatie waardevol (Vermeersch en Elias, 2015). Kunst is autonoom, staat op zichzelf, maar binnen een bepaalde context.

Het moment of de plek waar je geconfronteerd wordt met een werk bepaalt voor een groot deel hoe je het werk ervaart. Je verhoudt je tot die kunst en de plek die het op dat moment inneemt in de maatschappij.
Dit werk van Chiharu Shiota is de inspiratiebron voor mijn onderzoek. Het werk verbeeldt als het ware mijn onderzoek. Voor mijn meesterproef onderzoek ik hoe het kijken naar kunst de dialoog tot stand kan brengen tussen mensen met een verschillende culturele achtergrond. Hoe kan het kijken naar kunst een ingang zijn om een interculturele dialoog te openen?

Chiharu Shiota foto 1 Joep Jacobs-klein.

Onderzoek

Mijn onderzoek is opgebouwd uit literatuuronderzoek, er zijn open interviews afgenomen met mensen werkzaam in de museale sector, ik heb deelgenomen aan diverse workshops en er is een korte enquete afgenomen onder educatief medewerkers werkzaam in musea voor beeldende kunst. In het menu onder onderzoek vind je de resultaten en verwerkingen van mijn onderzoek per onderdeel; bronnen, reflectiesinterviews (waaronder gesprekken en afgenomen enquete) en de verschillende methodes die zijn onderzocht en getest door het uitvoeren van een experiment

bottom of page