top of page

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

Opzet voor het experiment, een draaiboek volgt nog.


Samen kijken naar kunst.

Hartstikke leuk dat jullie mee willen doen met ons experiment. Dit experiment doen wij in verband met ons onderzoek voor de masteropleidingen, kunsteducatie en interieurarchitectuur. Wij willen het experiment heel graag vastleggen voor ons onderzoek. Hebben jullie er bezwaar tegen dat wij foto’s maken of filmen en wij dit publiceren op een online platform?

We denken in totaal ongeveer een uur nodig te hebben en we willen graag voor we van start gaan samen een vragenlijst invullen en achteraf.


Dan gaan we nu kijken naar kunst:

Veel mensen denken dat je verstand moet hebben van kunst om van kunst te kunnen genieten. Wij beweren dat dit niet zo is. We gaan samen kijken naar kunst en het is helemaal niet belangrijk wat jullie wel of niet weten van het werk. Je mag er alles van vinden en je kunt geen fouten maken.


Ik ga jullie zo drie vragen stellen en daarna wil ik heel graag met jullie nabespreken hoe jullie dit hebben ervaren.

1. Wat denk je dat er gebeurt in dit werk?

(doel: openen van discussie, wat roept het voor gevoelens op; zoeken naar betekenissen) (I.t.t. andere strategieën richt VTS zich eerst op de interpretatie en dan pas op objectief observeren, het is zinvol objectief te observeren om aannames en oordelen te vermijden.)

2. Wat zie je waarom je dat zegt? (Vraag naar bewijs, voor hetgeen ze zeggen of waarom ze het werk zo geïnterpreteerd hebben.)

3. Wat kun je nog meer vinden?

(Dat is een afrondende vraag)


Als facilitator ben je degene die de opmerkingen inventariseert en teruggeeft aan de groep. Zijn rol is neutraal en er wordt geen aanvullende informatie gegeven over het werk dat besproken wordt. De kinderen mogen eventueel ook op een stoel gaan staan en de ouderen gaan zitten. Zo worden ze zich ook fysiek bewust van het perspectief van de ander.


Over de methode:

We zijn voor dit experiment uitgegaan van de methode Visual Thinking Strategies. VTS is een wetenschappelijk onderbouwde leermethode die mensen wil leren om met een open blik en zonder oordeel te kijken naar kunst door samen een werk te onderzoeken, observeren en te luisteren naar elkaar. Het doel is je bewust te worden van bepaalde denkpatronen en die van anderen, zo word je bewust van de verschillen tussen elkaar en hoe dit een verrijking kan zijn voor jezelf en de ander.


Een methode die voortgekomen is uit VTS is Visible Thinking. De twee worden nogal eens door elkaar gehaald en daarom wil ik het hier toch nog even benoemen. VT werkt niet met maar 3 vragen, maar heeft wel meer dan 32 Thinking Routines. Het voordeel van VT is dat je kunt kiezen uit verschillende ‘routines’ afhankelijk van welk denkpatroon je wilt oproepen. In het kader van ons onderzoek richt ik me op VTS, aangezien ik me dan kan beperken tot de drie vragen en ik beter kan evalueren wat de verschillen zijn na afloop van de workshop. Ik heb ook een afspraak met iemand die zelf veel ervaring heeft in beiden methodieken en zij geeft aan dat voor het doel dat ik wil bereiken VTS het meest geschikt is. Een interview moet nog plaatsvinden en zal nog toegevoegd worden in het logboek.


Bronnen:

3 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page