top of page

Communicatie

Je kunt niet niet communiceren.

Communicatie binnen begeleidingsprocessen is een module aan de Fontys Hogeschool die ik volg als onderdeel van mijn vrije ruimte. Hoe communiceer je, wat blijft hangen en hoe begeleid je een proces, verschillende vormen van communiceren worden behandeld. Wat is mijn stijl van communiceren en hoe ga ik de interactie aan met de ander? Voor mijn onderzoek is de manier waarop je communiceert van essentieel belang voor het tot stand brengen van een dialoog. De manier waarop we met elkaar het gesprek aangaan en ons tot de ander verhouden is belangrijk om een open en respectvol gesprek te kunnen voeren. Hoe kan ik mij het beste opstellen en de anderen de ruimte geven hun gedachten te uiten, hoe begeleid ik dit proces? Ook wordt er aandacht besteed aan interculturele en geweldloze communicatie, waarbij het eerste natuurlijk aansluit bij mijn onderzoek en het tweede mij vooral nieuwsgierig maakt. 

bottom of page