top of page

Overige Bronnen

Tijdens het verzamelen van bronnen ben ik onderscheid gaan maken tussen primaire bronnen, literatuur die ik direct kan gebruiken voor mijn onderzoek en bronnen die ik nog moet verwerken of nog niet weet in welk verband ik ze ga verwerken. Op deze pagina heb ik die overige bronnen verzameld, waaronder ook interessante websites, online catalogi en artikelen. Als ik een bron gebruik voor mijn uiteindelijke communicatie - waarvan ik de vorm nog nader moet bepalen - dan wordt deze aan de literatuurlijst toegevoegd. 

bottom of page