top of page

Geweldloze communicatie

"We zien de dingen niet zoals ze zijn, maar zoals wij zijn" - Anais Nin


Bij geweldloze of verbindende communicatie neem je verantwoordelijkheid voor je eigen emotie (Wielink & Wilhelm, 2015). Door bewust naar anderen te luisteren en je integer, respectvol en helder uit te drukken dan je in eerste instantie geneigd bent te doen creëer je mededogen. Volgens Rosenberg (2010) kun je door gedragspatronen te doorbreken leren onszelf en anderen in een ander licht te zien. Dit bewustzijn van je waarnemingen, gevoelens en behoeften zorgt ervoor dat je de ander zonder oordelen of veroordelen tegemoet kunt treden. Kun je de ander echter zonder oordelen tegemoet treden? Hannah Arendt heeft het waneer je met elkaar het gesprek aangaat over 'handelen'. Spreken met elkaar is een activiteit, waarbij je perspectieven deelt en je door het spreken van inzicht kunt veranderen. Er ontstaan dus nieuwe perspectieven waarbij je leert je te verhouden tot de ander, Arendt noemt dit pluraliteit (Van Ditmars, 2014). Dus zonder oordelen elkaar tegemoet treden is moeilijk, maar dat is niet erg want in de handeling kun je elkaar in pluraliteit tegemoet treden. Je moet je vooral bewust worden van je oordelen, op dat moment realiseer je je dat er emoties in het spel zijn. Onze oordelen en normen hangen nauw met elkaar samen, we bepalen onze positie ten opzichte van elkaar door te oordelen. We zijn gewend om met onze eigen gekleurde bril naar de wereld te kijken (Wielink & Wilhelm, 2015, p. 14).


Rosenberg heeft op basis van geweldloze communicatie een model ontwikkeld in de vorm van een lemniscaat, waarbij je de volgende fases doorloopt:

  1. Wat gebeurt er feitelijk? Je drukt duidelijk in woorden uit wat je waarneemt, zonder oordeel.

  2. We verwoorden onze gevoelens.

  3. Wat is onze behoefte?

  4. Wat willen we van de ander?

  5. Dit alles op een mededogende manier.


Je past je communicatie telkens aan, aan de verschillende omstandigheden en ieders persoonlijke en culturele achtergrond. Het gaat voor Rosenberg niet om de woorden, maar het bewust ervaren van de 5 elementen. Non-verbale communicatie is dus erg belangrijk. Echter de woorden die je gebruikt zullen mijns inziens altijd een belangrijke rol spelen. Naast non-verbale communicatie speelt verbale communicatie altijd een rol en je moet je bewust zijn van de woorden die je gebruikt.

In een interview (2006) op YouTube vertelt hij dat voorop staat dat je altijd uitgaat van de behoeften van de ander. In een praktijksituatie vertaalt hij welke behoeften hij 'leest' uit de argumenten die twee partijen nodig hebben. Hij wil weg van een intellectuele analyse en richting menselijke behoeften. Hij ervaart dat het moeite kost om mensen te laten luisteren.

Voor je het weet verzand je een discussie en weet je elkaar in het gesprek helemaal niet meer te vinden. We moeten erkennen dat we geen gelijk hebben in ons oordeel over de ander en geen recht hebben om van de ander te eisen onze behoeftes te vervullen. Verbindend communiceren helpt je een stap te zetten in verantwoordelijkheid te nemen, een stap richting volwassenheid en in een gelijkwaardige relatie aan te gaan met de ander (Wielink & Wilhelm, 2015, pp. 16-17). Het is een proces tussen 'ik' en 'de ander', waarbij de context bepaald wordt door onze normen.


In de Powerpoint van dit college is een mooi overzicht toegevoegd van de verschillen tussen een dialoog en een discussie. Waarbij Verbindende Communicatie voor mij gelijk staat een het voeren van een dialoog.

Bronnen:

  • Rosenberg, M. B. (2010). Geweldloze communicatie (4de editie). Rotterdam: Lemniscaat.

  • Urban Computing design. (2006, 26 mei). Nonviolent Communication Part 1 Marshall Rosenberg. [Videobestand]. Geraadpleegd op 13 maart 2020, van http://www.youtube.com/watch?v=-dpk5Z7GIFs

  • Van Ditmars, A. (2014, 17 mei). IJzeren Lijst 9. The Human Condition van Hannah Arendt. Geraadpleegd op 12 maart 2020, van https://www.filosofie.nl/Artikelen/ijzeren-lijst-9-the-human-condition-van-hannah-arendt.html

  • Van Wielink, J., & Wilhelm, L. (2015 juni). Wil je me precies vertellen wat je voelt? Geraadpleegd op 12 maart 2020, van https://www.jakobvanwielink.com/app/uploads/TvC-Wil-je-me-precies-vertellen-wat-je-voelt-Eerbetoon-Marshall-Rosenberg-Van-Wielink-en-Wilhelm.pdf

71 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page