top of page

Gesprekken met mijn peers (en mijzelf)

Pas op een later moment in mijn proces ben ik voor de vorm van mijn logboek overgestapt van een Padlet naar deze website. De reflecties van de periode daarvoor heb ik hieronder chronologisch toegevoegd met het laatste gesprek bovenaan.


4 november 2019

Gezien de aard van mijn onderwerp, ga ik mij richten op musea die direct of indirect bezig zijn met diversiteit. Vaak is de focus wel op het vinden van nieuwe doelgroepen en niet zozeer het openen van het gesprek met de diverse doelgroepen. Hier zou mijn onderzoek een meerwaarde kunnen betekenen om dit te implementeren in hun kunsteducatieve beleid.


28 oktober 2019

Tot nu toe heb ik mijn doelgroep nog onvoldoende gespecificeerd en ik heb daarom besloten dat ik mij toch ga richting op scholieren, bovenbouw VO. Om mijn doelgroep via musea te werven vind ik niet interessant, de groep zal dan te eenzijdig zijn. Op een middelbare school is de samenstelling diverser en het zal interessant zijn omdat de leerlingen nog in ontwikkeling zijn en naar ik aanneem meer open staan voor dialoog.  I.r.t. het onderwijs is er een voorstel ingediend voor het nieuwe curriculum voor de komende jaren waarbij burgerschap een nieuw vak kan zijn. ------- Als zijspoor zou ik de winkel kunnen gebruiken om klanten of mensen die bij mij in de winkel komen een vragenlijst of 'opdracht' mee te geven. Indien mogelijk een gesprek aan te knopen. Een vorm moet ik nog bedenken, maar het belangrijkste is dat ik mensen zelf laat nadenken over hun perspectief op de wereld en hoe dit kan veranderen als je het vanuit een ander perspectief bekijkt > vind ik lastig omdat het ook de verkeerde vragen oproep bij klanten i.r.t. de voortzetting van de winkel m.a.w. slecht voor de handel

Ik ben ontzettend aan het worstelen hoe ik mijn onderzoek in de praktijk moet gaan uitvoeren. Op dit moment is het idee te beginnen met een plek te zoeken waar ik kan gaan onderzoeken. Aangezien ik het werkbaar moet houden zal ik mijn onderzoek echt een stuk kleiner moeten maken. Mijn eerste opdracht aan mijzelf is dat ik nu eerst de methoden die ik toe zou kunnen passen ga inventariseren en kijken waarmee ik snel aan de slag kan gaan.


5 oktober 2019

Is mijn onderzoeksvraag nog wel kloppend?

Hoe kan receptieve kunsteducatie een bijdrage leveren in het openen van een dialoog tussen mensen met een verschillende culturele of sociaaleconomische achtergrond?

Na de expert gesprekken, heb ik toch wel iets te pakken. Door de focus op de interculturele dialoog kader ik het beter af. Als ik sociaal-economisch gebruik, maak ik het te breed. In de dialoog moet het echter gaan over de mens en deze niet reduceren tot enkel etniciteit!


Tips: Beginnen met contact opnemen contactpersonen musea. Ik heb nu dus de keuze gemaakt om mijn onderzoek binnen een museale setting te gaan uitvoeren. Beginnen met contact opnemen met personen die mij verder kunnen helpen. (TIP: Vragen om een kop koffie te komen drinken, niet teveel al vertellen). Waar ik mijn onderzoek ga toetsen, is ook afhankelijk van de plek waar dit mogelijk is en in die zin moet ik ook praktisch zijn en dit laten afhangen van de mogelijkheden die op mijn pad komen. Kies 1 project, 1 standpunt en focus mij daarop en ga daar experimenteren. REMAP and DEFINE. Zie voor de uitwerking van gesprekken in de aparte posts


1 oktober 2019

De dingen wat meer loslaten en op zijn beloop laten. Ik moet wel wat meer doen; inmiddels een aantal lijntjes uitgezet en ik hoop door gesprekken aan te gaan nieuwe ideeën krijg.


23 september 2019

Inleiding in kernwoorden:

  • Persoonlijk: dochter, wij-zij-discussie

  • Maatschappelijk: polarisatie

  • Educatieve: in het gesprek

  • Theorie: past mij het beste

  • Bron: Gert Biesta: deconstructief pragmatisme

  • Anekdote: Gouden Eeuw, Amsterdam Eeuw

  • Artistiek: hoe? Wat? > spelvorm.

Eline: waar wil ik het ga doen? Moet van die wolk... Culturele organisaties benaderen, musea > inventarisatie Inge: gedachtegoed, filosofie uitwerken? Zou ik een basismanifest moeten maken en dat toetsen in bijvoorbeeld een museum. Manifest is ook een vorm van creëren.  IK: filosofie, debat, discussie vind ik interessant. ik moet het de wereld in sturen. Inge: de angst om te beginnen, moet ik goed voor opletten, gevaar is dat ik achterstand ga oplopen. Spreker, workshop organiseren. Uittesten in een museum!

Eline: uitproberen bij haar VMBO klas. Ik neig meer naar jongeren dan PO, volwassenen. Eline: artikel Ramsey Nasr! IK: Je hebt het over de verschillen, het gelijk staat niet aan1 kant. Inge: tijd in de gaten houden, opletten dat je het binnen het schooljaar kunt realiseren. Eline: ik moet een keuze maken, linksom, rechtsom het komt er toch wel uit.     Theorie loslaten en in de praktijk duiken. Meest korte lijntje is musea!


22 september 2019

Zou het ook niet interessant kunnen zijn iets te organiseren voor het bedrijfsleven. Zijn staan misschien niet allemaal open voor kunst en cultuur (ook een aanname!) en zijn daardoor misschien ook een onbevangen groep om te testen. Er is een roep om meer diversiteit in alle sectoren en wij hebben binnen de sector hee erg de neiging om binnen ons eigen netwerk te blijven. Dat is misschien ook wel weer veilig. Wellicht kan ik hierover van gedag het wisselen met iemand die bijvoorbeeld coachingstrajecten doet in het bedrijfsleven.


16 september 2019

Op dit moment vind ik het lastig om mijn doelgroep te bepalen. Tevens vind ik het lastig externen te benaderen omdat er nog zoveel onzekerheden zijn. N.a.v. feedback gesprek: juist binnen een musea het gesprek aangaan, daarvoor contact opnemen met educatie-afdeling wat er al gedaan wordt. Denk bijvoorbeeld aan Museum M Leuven, Van Abbe, Sm's, Noord-Brabants Museum, Nationaal Museum Van Wereldculturen.  Kunstenaars Angelo Vermeulen, Coen van Mechelen. Een eerste keuze maken en actie ondernemen, vervolgens van daaruit volgende stappen zetten.

9 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page