top of page

Gesprek Ingemarie Sam

Inleiding

Mijn vragen gaan op dit moment vooral over mijn communicatie en hoe nu verder te gaan.

Hoe kunnen zij mij helpen vanuit hun expertise?

Op dit moment zit ik vast in het idee dat ik een artistiek product moet afleveren om mijn meesterproef te halen. Terwijl ik mij juist verder wil ontwikkelen in het schrijven van (wetenschappelijke) teksten. Hoe kan ik al mijn verzamelde data goed verwerken in een mooie afgeronde tekst of scriptie presenteren?

Ik wil drie lijnen volgen:

  • Onderzoek presenteren in de vorm van een geschreven tekst

  • Het verhalende aspect

  • Interactief deel of product met het Cadavre Exquis als inspiratie


Technische vragen:

Hoe kan ik beeld delen en door anderen laten aanvullen? Dus anderen beeld aan laten leveren om daar iets nieuws mee te creëren?

Hoe kan ik de dialoog verbeelden? Een app, interactieve site?

Wat is haalbaar?

Ingemarie Sam

Ingemarie doet zelf promotieonderzoek naar VTS bij studenten aan de universiteit. Er is dus veel overlap en ze zou graag mijn ‘scriptie’ lezen als deze klaar is.

Ik vertel over mijn idee om met een Cadavre Exquis het effect van VTS te verbeelden. Ingemarie ziet meteen overlap tussen VTS en een Cadavre Exquis. Door het delen van je interpretaties bij het kijken naar een beeld, stapel je eigenlijk ook al die ervaringen op en bouw je samen aan een nieuw perspectief. Ingemarie vraagt naar mijn doelgroep en ik geef aan dat ik mij vooral wil focussen op scholieren. Dan moet ik mij daarop richten en de rest ‘vergeten’, ‘kill-your-darlings’.

Wat is mijn resultaat en hoe ga ik dat onderbouwen? Waarom is VTS geschikt voor scholieren? Dit onderbouw je om vervolgens aan te geven wat er nog niet onderzocht is. Op basis daarvan kun je dan je aanbevelingen doen.

Het uitgangspunt is een geschreven tekst. Ik kan dan denken aan een boekje over VTS, maar dan moet ik weer opletten, aangezien VTS een gedeponeerd merk is. Als ik een scriptie schrijf ben ik vrijer in mijn vorm, die kan ik dan mooi vormgeven waardoor het toch meer smoel krijgt. Ook kan ik denken aan het schrijven van een artikel voor een vakblad. Dan comprimeer je je onderzoek in een artikel, waarmee ik mij kan presenteren naar de buitenwereld.

Ingemarie geeft nog een tip: The New York Times heeft op zijn website een pagina onder de noemer The Learning Network waarop ze wekelijks een foto plaatsen. What’s Going On in This Picture? Op deze foto kan gereageerd worden op basis van VTS. Zo zie je een stroom aan associaties en interpretaties op gang komen, bij de foto van 19 april staan op 24 april al 600 reacties.

(Ik heb zelf ook al nagedacht of er niet een manier kan zijn om beelden te delen en hier VTS op toe te passen, ik zou deze vorm ook kunnen uitproberen op mijn website. Alleen hoe doe je dat dan met de rechten van een beeld?)

Er is een student van Ingemarie bezig geweest met een beeldenset die gebruikt kan worden, maar hier zijn we verder niet meer op doorgegaan. Het is onduidelijk hoe dat zich verder heeft ontwikkeld.

Als ik mij wil presenteren als een professional, aan wie wil ik mijn onderzoek dan presenteren? Ik zou dan kunnen denken aan schoolbesturen. Met mijn onderzoek en de onderzoeken die al gedaan zijn op het gebied van VTS kan ik aantonen dat de methode bijdraagt aan de emotionele ontwikkeling en empathisch vermogen van kinderen.

Er is natuurlijk al veel onderzoek gedaan naar VTS en VTS-Nederland is de organisatie die daarin leidend is. Ik moet me daarom concentreren op het feit dat ik onderzocht heb dat VTS bijdraagt aan die verschillende ontwikkelingen van het kind.

Ingemarie adviseert dan ook om mij voor mijn afstuderen te concentreren op de jury en te laten zien dat ik goed onderzoek kan doen. (Dat komt ook overeen met de opzet van mijn communicatie, zoals ik deze nu bedacht heb in de vorm van Adobe Spark.)

Ik heb eigenlijk een bevestigend onderzoek gedaan: (Kan VTS een bijdrage leveren in het delen van verschillende perspectieven?)

Ingemarie waarschuwt dat ik moet opletten niet opnieuw onderzoek te gaan doen. Ik moet nu mijn verhaal gaan afronden en vooral focus houden.

De resultaten zoals ik ze nu heb moet ik gaan onderbouwen met de literatuur.

Literatuurtips:

  • Abigail Housen (1999); artikel waarin zij VTS onderbouwt op onderwijskundig gebied, ze verwijst er naar Vygotski, Dewey en Piaget.

  • P. Yenawine (2013)

  • Janneke van Leeuwen (2019), Thinking Eye

Verder geeft ze aan dat een fysiek boek wel kan bijdragen aan mijn professionaliteit! Iets tastbaar werkt altijd goed, ik pak zelf ook een boek om mijn woorden kracht bij te zetten.

Een tip kan zijn een product toe te voegen aan mijn website, dus een digitaal product zoals op de site van The New York Times bijvoorbeeld. Ik kan dan naar mijn website verwijzen en scholen kunnen dan op mijn site terecht om gebruik te maken van mijn diensten.

(Ik kan ook anderen beelden laten toevoegen aan mijn website; teksten; tekeningen….)

We hebben het afsluitend ook nog over mijn ervaringen met VTS als deelnemer én als docent. Die moet ik meenemen, dat is een nieuwe invalshoek en interessant. Je moet je rol als docent loslaten op het moment dat je een gesprek leidt. Je moet je realiseren wat er nodig is om het gesprek op een goede manier te kunnen voeren.

Bronnen:

93 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page