top of page

Vrije Ruimte leertraject

Communicatie binnen begeleidingsprocessen

In het kader van mijn vrije ruimte wil ik mij meer bekwamen in het communiceren met groepen mensen. Ik heb gekozen voor een module bij Fontys van de Master Educational Needs. De module Communicatie binnen begeleidingsprocessen gaat over verschillende vormen van communiceren. Wat is mijn communicatiestijl en hoe ga ik de interactie aan met de ander. De reden dat ik voor deze module heb gekozen heeft deels te maken met mijn onderzoek en hoe ik mij wellicht verder wil gaan ontwikkelen als kunsteducator. Voor mijn onderzoek is communicatie en het gesprek aangaan belangrijk, ik wil zelf als een moderator fungeren en gesprekken gaan leiden in het kader van de interculturele dialoog. Hoe kan ik mij dan het beste opstellen en de anderen de ruimte geven hun gedachten te uiten, hoe begeleid ik een proces. De manier waarop we communiceren en ons tot de ander verhouden is belangrijk om een open en respectvolle dialoog te kunnen voeren. Ook wordt er aandacht besteed aan interculturele en geweldloze communicatie, waarbij het eerste natuurlijk aansluit bij mijn onderzoek en het tweede mij vooral nieuwsgierig maakt.

Daarnaast, al een beetje in de toekomst kijkend, wil ik mijzelf verder ontwikkelen in het begeleiden van mensen en binnen een kunsteducatieve context de dialoog blijven aangaan, geen idee nog in welke vorm of hoedanigheid.


De module bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3,5 uur en er staat 8 uur zelfstudie per les voor (vrijdagochtend, 10 januari t/m 7 februari). Dan zou ik 46 uur ingevuld hebben.


Terra Nova Minimaatschappij

In het kader van mijn onderzoek ga ik deelnemen aan een workshop op ORS Lek & Linge in Culemborg. De workshop wordt gegeven door Lisa Hu, zij heeft een spel ontwikkeld waarbij de deelnemers zich moeten positioneren t.o.v. elkaar en maatschappelijke thema’s worden besproken. Het spel was ik al eerder tegengekomen en ik ben erg benieuwd wat de uitwerking is en hoe ik het ga ervaren en hoe anderen het ervaren. Het is voor mij een mini-onderzoekje om te kijken of ik zelf vind dat een spel zou kunnen werken als communicatievorm voor mijn onderzoek. De thema’s, bijvoorbeeld de komst van vluchtelingen in een land, die Lisa Hu gebruikt sluiten aan bij mijn onderzoek en het is meteen ook een kans om met haar van gedachten te wisselen over haar ervaringen.


De workshop is op donderdag 31 oktober en duurt 2,5 uur.


Masterclass Culture and Diversity

De masterclass geeft mij de mogelijkheid om met anderen van gedachten te wisselen over diversiteit en hoe bedrijven en/of instellingen hier nu mee omgaan of mee om kunnen gaan. Ik reken erop dat ik hier in het kader van mijn onderzoek met anderen van gedachten kan wisselen en ook mensen tref uit andere disciplines.

Tijdens de masterclass word je uitgedaagd na te denken over je eigen vooroordelen, voor mijn onderzoek lijkt het me goed mijzelf hier bewust mee te confronteren. Daarnaast ben ik ook gewoon heel erg benieuwd hoe het is om aan een masterclass deel te nemen en is het voor mij een kans om te netwerken. Het dwingt me beter gezegd om te netwerken, aangezien ik daarin nog wel het een en ander kan leren.


De masterclass wordt gegeven op de campus van de Tilburg University op 19 maart en duurt 7 uur.


Cursus Presenteren

Mijn presentatie-skills vind ik nog onvoldoende en daar wil ik in ieder geval aandacht aan besteden. Niet alleen voor mijn presentatie van mijn meesterproef, maar als ik als zelfstandig kunsteducator verder wil na de opleiding zal ik mijzelf nog vaker moeten presenteren. In mijn geval is dit dan dus een heel zinvolle cursus.

De cursus wordt gegeven binnen Fontys en is in maart 2020 (11 t/m 25 maart) en neemt 3 uur in beslag.

Totale belasting in uren 58,5 uur.


Aanvullend

Cursus creatief schrijven of schrijftraining Naast mijn kunsteducatieve ontwikkeling wil ik mij ook verder ontwikkelen in het schrijven. Bij het schrijven van mijn visie realiseerde ik mij weer dat ik het ontzettend leuk vind om te schrijven en zou dat beter willen kunnen. Het onderzoeken en informatie verzamelen en daar een coherent verhaal van maken zijn een uitdaging, maar ik denk dat ik daarin nog beter kan worden.

Het combineren van schrijven en een kunsteducatieve praktijk zou ik mijns inziens goed kunnen combineren. Hoe die er dan uit zou moeten zien? Daar ben ik nog niet uit.


Sociale filosofie Deze cursus aan de Tilburg University had ik ontzettend graag willen doen, maar de belasting is echt te groot (6 ect). De cursus is goed voor mijn persoonlijke ontwikkeling en ik kan mij voorstellen dat ik de lessen goed zou kunnen inzetten als kunsteducator. Ik heb ontdekt dat ik het boeiend vind meer te leren over filosofie en filosofen en mij daartoe te leren verhouden. Ik heb altijd de indruk gehad dat filosofie een elitaire aangelegenheid was, iets voor intellectuelen, maar hoe meer ik er mee bezig ben en er over nadenk hoe meer het me gaat boeien. Misschien is dit een cursus die ik nog de master nog op ga pakken, maar voor de schooljaar is het teveel.

2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page