top of page

Vrije Ruimte Evaluatie

Bijgewerkt op: 23 mrt. 2020

Communicatie binnen begeleidingsprocessen

Tijdens de module Communicatie binnen begeleidingsprocessen zijn we ingegaan op verschillende vormen van communiceren en begeleiden. Aangezien de module onderdeel is van de Master Educational Needs, lag de nadruk op het begeleiden in lessituaties. Hierdoor was het soms lastig om volledig in de verschillende casussen mee te gaan. Door voorbeelden uit mijn lespraktijk in het verleden en mijn eigen beroepspraktijk te gebruiken was dit echter toch goed te doen. We hebben handvatten aangereikt gekregen uit de praktijk en verschillende theorieën behandeld. De modules zijn heel waardevol gebleken voor mijn persoonlijke ontwikkeling enerzijds en voor mijn onderzoek anderzijds. Persoonlijk ben ik mij veel bewuster geworden van de manier waarop je een gesprek voert met de ander. Ik heb in de praktijk, in mijn winkel, geprobeerd om goed te luisteren naar wat de ander zegt en daarbij ook op de non-verbale communicatie te letten. We zijn zo gewend om met elkaar te spreken dat we ons helemaal niet meer realiseren welke signalen we afgeven naar de ander. Door hier bewuster van te zijn kun je zorgen dat een gesprek niet escaleert, je hoort en begrijpt beter wat de ander zegt. Bij het begeleiden van gesprekken is dit natuurlijk ook van groot belang en ik zie hier heel veel parallellen met het faciliteren van een VTS-gesprek. Ik heb handvatten aangereikt gekregen in deze module om dit in de praktijk toe te passen. Hier is dan meteen ook de link gelegd naar mijn onderzoek, waarbij de bronnen die behandeld zijn tevens interessant zijn voor mijn onderzoek. Mijn onderzoek eindigt niet hier en gaandeweg wil ik mijzelf steeds verder ontwikkelen in het begeleiden van mensen, te beginnen met het volgen van een VTS-training en daar proefondervindelijk uit te proberen of ik de handvatten uit de module ook daar kan toepassen.


De module bestond uit 4 bijeenkomsten van 3,5 uur met 8 uur zelfstudie per les (vrijdagochtend, 10 januari t/m 7 februari), 46 uur ingevuld. De verwerking van de lessen kun je hier vinden.


Terra Nova Minimaatschappij

Voor een reflectieverslag van mijn deelname bij Terra Nova kun je hier kijken. Het spel geeft op een slimme manier invulling aan de gestelde doelen voor de leerlijn Burgerschap. Het is een speelse manier om leerlingen, ook docenten overigens, kritisch te laten nadenken over hoe een maatschappij zou kunnen functioneren en hoe deze nu functioneert. Door de vorm hou je deelnemers bij het spel, maar ik ben inmiddels wel heel erg benieuwd in hoeverre Lisa al heeft kunnen inventariseren of het effect duurzaam is. Blijft het spel boeien en zie je bij leerlingen verandering optreden in hun omgang met elkaar en hun kritische denken?


De workshop was op donderdag 31 oktober en duurde 2,5 uur.


Cursus creatief schrijven Om mij verder te ontwikkelen op het gebied van schrijven volg ik een cursus creatief schrijven aan De Lindenberg in Nijmegen. Tijdens de cursus staat het creatieve proces centraal en worden we geprikkeld om korte verhalen te schrijven. De eerste vier lessen staan in het teken van het korte verhaal, de vier opvolgende lessen gaan we dialogen schrijven en de laatste les gaan we poëzie.

De docent geeft ons in iedere les wat handvatten om mee te werken en dit werkt heel goed om op een losse manier met schrijven te beginnen. Door de verhalen te delen inspireer je elkaar en kom je samen weer op nieuwe ideeën. Tegelijkertijd krijg je ook handvatten aangereikt om zelf thuis te oefenen met schrijven. Het is ontzettend leuk om te doen. Door de snelheid waarmee we moeten werken heb je weinig tijd om op techniek te letten. Dat is voor mij een erg goede oefening om mijn perfectionisme los te laten. Je begint gewoon en het belangrijkste is het oefenen met tekst, onderwerpen en het vertellen van een verhaal. Creatief schrijven is een welkome afwisseling. Het is heel prettig om al die wetenschappelijke teksten even los te laten en de teksten die we moeten schrijven voor de opleiding. De verwerking van de lessen kun je hier vinden.


Helaas zijn i.v.m. het Coronavirus de lessen voorlopig opgeschort, ik heb inmiddels vijf lessen gevolg (7,5 uur), normaal zou de cursus van 23 januari tot 2 april lopen.


Totale belasting in uren 56, exclusief de voorbereidingstijd voor het uitzoeken en regelen van de cursussen en modules. Hiermee heb ik aan de verplichting voldaan wat betreft het aantal ECTS.


Aanvullend

Voor mijn onderzoek heb ik diverse methoden voor het voeren van een (groeps)gesprek bijgewoond. Daarvan heeft het Ongemakkelijke Gesprek de meeste indruk gemaakt. Hiervan heb ik een verslag geschreven. Uiteindelijk heb ik dit niet meer opgepakt voor mijn onderzoek, aangezien ik hier de insteek miste om aan de hand van een kunstwerk met elkaar het gesprek aan te gaan. Het zou heel interessant zijn om hetzelfde gesprek nogmaals te doen, maar dan aan de hand van VTS. Zouden vooroordelen en het ongemak dan beter gedeeld worden?


Uit nieuwsgierigheid ben ik ook nog naar een filosofisch café geweest en heb ik deelgenomen aan een bijeenkomst van Toast Masters. Toast Masters vind ik nog wel het vermelden waard, omdat dit een hele goede manier is om aan je presentatie skills te werken. De methode is wel erg Amerikaans, maar door de diversiteit in de groep en de manier waarop je binnen een veilige omgeving kunt oefenen werkt het goed. Waarbij het evalueren en het geven van feedback vooral bijdraagt in het trainen van die presentatievaardigheden.


Masterclass Culture and Diversity

De masterclass zou worden gegeven op de campus van de Tilburg University op 19 maart, (7 uur), maar is helaas opgeschort vanwege het Coronavirus. Ik hoop dat deze verzet wordt en alsnog plaats gaat vinden, maar dat is helaas op dit moment nog niet duidelijk.

18 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page