top of page

Framer Framed

Op de website wordt de organisatie als volgt omschreven:

"Framer Framed is een platform voor kunst en cultuur. De tentoonstellingen bevinden zich op het snijvlak van hedendaagse kunst, visuele cultuur en politiek. Framer Framed toont werk van bekende en onbekende kunstenaars die wereldwijd actief zijn en zich verhouden tot maatschappelijke vraagstukken. Naast elke tentoonstelling vindt een verdiepend interdisciplinair publieksprogramma plaats, bestaande uit artist talks, lezingen, filmvertoningen en performances."


"Achtergrond

Het project Framer Framed startte in 2009, met als doel om de positie van transculturele kunst in Nederlandse kunstinstellingen ter discussie te stellen. Dit gebeurde door middel van reizend programma langs Nederlandse musea waar kritische tentoonstelling analyses werden georganiseerd. Kennis, ervaringen en inzichten werden uitgewisseld. Tijdens de bijeenkomsten werden lopende exposities van diverse instellingen kritisch besproken en onderzochten museumdirecteuren, curatoren, kritische denkers, kunstenaars en belangengroepen diverse strategieën om tot een nieuwe praktijk van (re-)presentatie te komen. Doel was het initiëren van een dialoog tussen musea voor moderne kunst, volkenkundige musea en erfgoedinstellingen over de rol van musea in een globaliserende samenleving. Van deze discussie hebben we een online archief van videoregistraties. Centraal in deze periode van Framer Framed stond het betrekken van bezoekers en belanghebbenden bij het kritisch volgen van museaal beleid."


"In 2014 opende Framer Framed een expositieruimte in de Tolhuistuin in Amsterdam. In het najaar van 2019 verhuisde Framer Framed naar haar huidige plek in de zuiveringshal van de voormalige Oostergasfabriek aan de Oranje-Vrijstaatkade. De focus ligt op het organiseren van exposities en publieke programma’s in de eigen ruimte, waarbij de inzichten uit de eerdere reizende programmareeksen in de praktijk worden gebracht."


Deze website had ik al op mijn Padlet staan, de organisatie is ook genoemd door Michal Butink in ons gesprek over VTS. Zij gaan samen hun educatieve programma's helemaal uitvoeren middels VTS. Hiermee kiezen ze heel duidelijk voor deze methode, omdat de methode goed werkt om met elkaar een open gesprek aan te gaan en kinderen en jongeren te leren om kritisch te denken.

6 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


bottom of page